ขั้ก้ปับื้ต้

ปัญหาทางด้าน Hardware

เบื้องต้น

          เราต้องแยกปัญหาเป็น 2 ส่วน

      ส่วนแรก เป็นเรื่องของการจัดการ device ของ Windows ซื่งหลักๆแล้วเราก็จะเข้าไปจัดการใน device manager ของ Windows วิธีการใช้ งานอาจแตกต่างกันบ้างใน windows version ที่ต่างกัน

 

       ส่วนที่สอง การตั้งค่าในโปรแกรม PosMaster

            โปรแกรมจะดึงทรัพยากรของ Windows มาใช้งาน ถ้าเราติดตั้งอย่าง ไม่ถูกต้องใน Windows โปรแกรมก็จะไม่สามารถใช้ทรัพยากรของ Windows ได้ และถ้าเราติดตั้งใน Windows อย่างถูกต้องแล้ว ปัญหาอาจมาจากการตั้ง ค่าในโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้อง

   การตั้งค่าใช้งาน Hardware ในโปรแกรม PosMaster ทั้งหมดจะอยู่ที่ เมนู ค่าเริ่มต้นระบบ -> ข้อมูลร้านค้า

 

Hardware ที่เกี่ยวข้องจะมีดังนี้

1.ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)

2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Receipt Printer)

3.เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์รายงาน

4.เครื่องแสดงราคาสินค้า (Customer Display/Pole Display)

 

Printer - เครื่องพิมพ์

 

1.โปรแกรมฟ้องว่า “no default printer”

แสดงว่ายังไม่มีการติดตั้ง printer ใน Windows --- โปรแกรมต้องการ printer อย่างน้อย 1 เครื่องติดตั้งอยู่ในระบบ (ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องจริงๆแต่ต้องลง driver ไว้ในเครื่อง)

 

2.ลง printer driver แล้วแต่พิมพ์ไม่ได้

อาจมีอยู่ 4-5 สาเหตุ – ถ้า Print Test Page ได้แล้วให้ดูหัวข้อถัดไป

          1.ลง driver ไม่ถูกต้อง driver ไม่ตรงกับรุ่นของ printer

            วิธีแก้  ตรวจดูรุ่นของ Printer แล้วหา driver มาลงให้ถูก

            2.ลง driver ถูกต้องแต่

            ตั้งค่า Port ไม่ตรงตามความเป็นจริง

            วิธีแก้

          เข้าไปที่เมนู Settings -> Printers and Faxes (WindowsXP)

เลือก Printer ที่ต้องการ กด Mouse(ปุ่มขวา) เพื่อเข้าไปที่

          หน้า Properties จะเห็นมี แท็บ Ports อยู่ กดเลือก Ports ที่

เชื่อมต่อกับ Printer ให้ตรงตามที่ต่อจริง (Physical Connect)

 

ทดสอบพิมพ์โดยกดปุ่ม Print Test Page ในแท็บ General

ถ้าเลือกถูก Port (กรณี Printer มีการเชื่อมต่อกับเครื่องแล้ว)

ก็น่าจะพิมพ์หน้า Test Page ออกมาได้

*** ถ้ายังพิมพ์ไม่ออก ให้ลองเปลี่ยน Port ดูอีก เพราะอาจ

      จะไม่ใช่ Port ที่ต่ออยู่จริง ***

หมายเหตุ Printer บางรุ่นตอนลง driver จะตั้งค่าเป็น

                   LPT1 หรือ COM1

                   แต่จริงๆอาจเป็น USB Virtual Printer Port

               พยายามสังเกตุจากการต่อเข้ากับเครื่องคอม

 

            3.มีเอกสารค้างอยู่ใน Printer Spooler 

            วิธีแก้

          เข้าเมนู Settings -> Printers and Faxes เลือกเปิด Open

            (แทนที่จะเป็น Properties)  ถ้าเห็นมีรายการเอกสาร

ค้างอยู่ให้ลบออกเพื่อจะได้ไม่ไปขวางเอกสารใหม่

ที่จะพิมพ์

ร็ล้องไปพิมพ์ Print Test Page ดูอีกที

4.กระดาษติดในเครื่องพิมพ์

            วิธีแก้ ให้ลองกดปุ่ม Feed ที่เครื่องพิมพ์ดู ถ้ากระดาษไม่ Feed

            ให้เปิดฝาเครื่องตรวจดูว่ามีกระดาษติดอยู่หรือไม่

 

5.ถ้าพิมพ์ออกแต่ไม่มีตัวหนังสือ

            วิธีแก้ ถ้าเป็น dot metrix คงเป็นเพราะผ้าหมึก

                    ถ้าเป็น Thermal คงเป็นเพราะใส่กระดาษผิดด้าน

 

อีกสาเหตุ ถ้าเปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆแล้วพิมพ์ไม่ออก

อาจเป็นเพราะมีการตัดการเชื่อมต่อเวลาใช้

Screen Saver หรือ โหมดประหยัดพลังงาน

วิธีแก้

ปิดการใช้งาน Screen Saver/การปิดจอ/การปิด HardDisk

(ศึกษาการใช้งานจาก Help ของ Windows)

หรืออาจแก้ไขโดยการ ปิด-เปิด เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

 

3.ลง printer driver แล้วแต่พิมพ์ไม่ได้

     ถ้าพิมพ์ Test Page ได้แล้ว ให้ไประบุเครื่องพิมพ์

          ใน เมนู ค่าเริ่มต้นระบบ -> ข้อมูลร้านค้า

            เลือก พริ๊นเตอร์สำหรับใบเสร็จ ให้ตรงกับที่ต้องการ

            กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ก่อนออกจากเมนูข้อมูลร้านค้า

          *** ปกติเวลา Print Preview จะสามารถเลือกเมนู ***

               File -> Print -> Setup เพื่อเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่

               ต้องการใช้พิมพ์เอกสารนั้นได้

 

 

Cash Drawer – ลิ้นชักเก็บเงิน

 

1.ส่วน HardWare จะมีแค่เรื่อง Port ที่ต่อ

        1.ต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

             จะเป็นหัว Jack คล้ายๆ Jack ต่อกับโทรศัพท์

                ต้องไปกำหนดการเปิดลิ้นชักใน

   printer driver ให้ไปหาในหน้า properties

   หาหัวข้อว่า Open Drawer แล้ว ตั้งค่าเป็น

      Open Before Printing

**ลิ้นชักจะเปิดก็ต่อเมื่อมีการพิมพ์เท่านั้น**

       2.ต่อกับ RS232 (COM/Serial Port)

                อาจมีการแปลงหัวต่อเป็น USB

                        หรืออาจเป็น RS232 โดยตรงก็ได้

             ปัญหามักอยู่ที่การลง driver USB-to-Serial

                        ต้องลง ให้ตรงกับยี่ห้อของสายแปลง,

                  Driver ที่มีต้องตรงกับ Windows ที่ใช้

                  WindowsXP/Windows7

            วิธีแก้

                        ถ้าลงไม่ได้ให้ติดต่อ

                จากผู้ขาย Hardware โดยตรง เพราะบาง

                ยี่ห้อจะมี Driver เผื่อไว้ให้หลายตัว

2.ส่วน SoftWare

            ขั้นตอนแรก

               ต้องรู้ Port ที่ติดตั้งก่อน โดยไปดูได้ใน

               Device Manager ในส่วนของ Ports (COM & LPT)

       สังเกตดูอาจมีบรรทัดที่ว่า

     USB Serial Port (COM4) หรืออาจ

     เป็น COM1, COM2 โดยตรง

          ขั้นตอนต่อมา             

                   เมนู ค่าเริ่มต้นระบบ -> ข้อมูลร้านค้า

ในมุมขวาด้านบน จะมีตัวเลือกให้เลือกวิธีการ เชื่อมต่อของลิ้นชักในหัวข้อ Open Drawer

    Through Printer     เป็นการต่อผ่าน Printer

 

    Serial Port               เป็นการต่อผ่าน Com Port

·         ถ้าต่อแบบ USB-to-Serial ก็จะเลือกตัวเลือกนี้เหมือนกัน

·         โดยต้องไปดูใน Device Manager ว่ามี Port อะไรบ้าง แล้วเลือกให้ถูกต้อง สามารถกดปุ่ม Open เพื่อทดสอบได้

 

    Port Address           เป็นการต่อผ่าน Port เฉพาะที่มีไว้ให้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์บางยี่ห้อเท่านั้น ตัวเลือกนี้ต้องรู้ Address, คำสั่งเปิด และ คำสั่งปิด ตัว Lock ลิ้นชัก

 

 

Customer Display

 

โปรแกรมรองรับการใช้ Customer Display แบบที่เป็น

1.    20ตัวอักษร x 2บรรทัด (DSP800/VFD)

2.    ตัวเลข 8 หลัก x 1บรรทัด มีตัวอักษรบอกสถานะ

บรรทัดล่าง (LED8N)

      โดยจะแสดงเป็นตัวเลขแสดงราคาสินค้าหรือราคารวมใน

      หน้า Cashier

     

       มีการเชื่อมต่อแบบเดียวคือ

ต่อแบบ RS232 (COM/Serial Port)

                แต่อาจมีการแปลงหัวต่อเป็น USB

                        ดังนั้น ต้องรู้ก่อนว่า ใช้ ComPort ไหน

             หาดูได้ใน

             Device Manager ในส่วนของ Ports (COM & LPT)

             จะเห็นได้ว่ามี COM Port กี่ Port ใน Windows

            ปัญหา

1.ปัญหาการลง driver USB-to-Serial

                        ต้องลง ให้ตรงกับยี่ห้อของสายแปลง,

                  Driver ที่มีต้องตรงกับ Windows ที่ใช้

                  WindowsXP/Windows7

วิธีแก้

                        ถ้าลงไม่ได้ให้ติดต่อ

                จากผู้ขาย Hardware โดยตรง เพราะบาง

                ยี่ห้อจะมี Driver เผื่อไว้ให้หลายตัว

           

2.ตอนขายสินค้า ราคาไม่แสดงขึ้นมา

วิธีแก้

                        I ถ้าในระบบมี COM Port อยู่แล้ว

1.   มี COM Port เป็นแบบ DB9 (9pin ตัวผู้)

  ปกติจะเป็น COM1/COM2

2.   ไม่มี DB9 แต่ใช้ USB-to-Serial

   ต้องไปเปิดดูใน Device Manager ว่ามี

   Port อะไรบ้าง

  ปกติจะเป็น COM3/COM4/COM5/COM6

                        II ถ้าในระบบไม่มี COM Port ต้องลง

                             driver USB-to-Serial ให้เรียบร้อยก่อน

                                   

III เสร็จแล้วมาตั้งค่าในเมนู

                                    ค่าเริ่มต้นระบบ -> ข้อมูลร้านค้า

è  Customer Display(Serial)

ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอตามประเภท

ของตัว Display

                        ลิ้นชักจะเปิดตอนพิมพ์ใบเสร็จหรือกดปุ่ม F11 ใน

                   หน้า Cashier, หน้าทอนเงิน, หน้าเปิด/ปิดกะ

                        ***ทดสอบการใช้งานในหน้า Cashier***