วิธีนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์ excel (.xls)

ที่ Folder  c:\PozLight  จะมีไฟล์ชื่อ InputTemplate.xls เป็น Template

สำหรับกรอกข้อมูลสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นระบบ

ช่องสีเข้มๆต้องใส่ให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถ Import ข้อมูลได้

   ช่องที่เป็นข้อมูลตัวเลข ห้ามใส่เป็นตัวอักษร ก..ข..a..b..c..d เพราะผิดประเภท

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ผิด

บรรทัดแรกใส่

     รหัส 8854567890123 ชื่อ น้ำดื่มเกลือแร่

บรรทัดที่สองใส่

     รหัส 8854567890123 แต่ใส่อีกชื่อ น้ำส้ม 100%

แบบนี้ จะผิด  ไม่สามารถ Import ได้

 

เช่นเดียวกับการกรอกข้อมูล รหัสและชื่อกลุ่มสินค้า

 

ชื่อหน่วย ให้ใส่เป็นชื่อไปเลย  เช่น  กล่อง ชิ้น อัน ถุง เป็นต้น

 

ราคาขาย1 ให้ใส่เป็นตัวเลข

 

*** ถ้ามีจำนวนคงคลัง ก็ให้ใส่ไปด้วยเลยก็ได้  ปกติควรมีการปรับปรุงสต็อก

      อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ***

หมายเหตุ

ถ้าใส่สินค้าซ้ำกัน (รหัสและชื่อตรงกัน) ระบบจะรวมเพิ่มจำนวนคงคลังเข้าไป

จากจำนวนเดิม