แก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีนำเข้าข้อมูลสินค้าจาก excel (.xls)